Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk, Adalet ve Sosyal Araştırma Topluluğu’nun dergisi “HASAT”ın Ocak 2020 sayısına, Suat Duman’ın polisiye romanları “Cinayet Mevsimi” ve “Müruruzaman Cinayetleri” hakkında yazdığım kritik yazısı ile konuk oldum.

“Hukukçudan Hafiye Olur mu?” başlıklı yazımın ön okumasına buradan, yazının tamamına ise dergiden ulaşabilirsiniz.


Hukuk, her ne kadar ülkemizde edebî türler tarafından ötelense de; yurt dışında bilhassa gerilim türü ile zaman zaman iç içe geçebilen (The Firm – John Grisham) bir meslek grubunu işaret etmektedir. Peki hukukçudan, en azından bizim ülkemizde, hafiye olur mu?

Bu soruya üstünkörü bir cevap verecek olursak, bittabi “Olur” diyebiliriz. Hatta “Neden olmasın!” diye de ekleyebiliriz. Öyle ya, hukuk dediğin olay da bazı durumlar haricinde hafiyeliğin gerektirdiği pratiklerin gözetildiği işleri kapsamaktadır. Bu aşama sonrası, ikinci bir soru belirir karşımızda: Hukukçudan hafiye olursa, nasıl olur?

(…)