Hasat | Mayıs 2020

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk, Adalet ve Sosyal Araştırma Topluluğu’nun dergisi “HASAT”ın Mayıs 2020 sayısına, Ertan Velimatti Alagöz’ün Savcı romanı hakkında yazdığım kritik yazısı ile konuk oldum.

“İskandinavya’dan İthal Savcı” başlıklı yazımın ön okumasına buradan, yazının tamamına ise dergiden ulaşabilirsiniz.


Türk polisiyesinde karakter açısından, bilhassa başkomiser veya Cinayet Büro personeli bazında bir eksiklikten ziyade, bilakis oldukça ciddi bir bolluk vardır. Buna mukabil, emniyet veya hukuk çerçevesinde farklı branşlarda karakter hikâyelerine rastlamak ise oldukça güçtür.

Bunun sebeplerinden birisi, hiç şüphesiz, bizim ülkede özel dedektiflik olgusunun pek de kabul gören bir olgu olmamasıdır. Zira, Celil Oker’in Remzi Ünal veya Ümit Deniz’in Murat Davman karakterleri gibi kültleşmiş dedektif figürlerimiz oldukça azdır.

(…)